LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019

Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Trải qua quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập của các quần chúng Nguyễn Thị Duyên, Bùi Thị Huế và Nguyễn Thị Hoa Mai cũng như sự giáo dục, dìu dắt giúp đỡ của các đ/c Đảng viên trong chi bộ và của đảng viên chính thức được phân công bảo đảm và giúp đỡ. Tại hội nghị chi bộ ngày 13/7/2017 chi bộ đã có nghị quyết số 02-NQ/CB về việc đề nghị Đảng ủy cấp trên xét ra quyết định kết nạp Đảng cho các quần chúng Nguyễn Thị Duyên, Bùi Thị Huế và Nguyễn Thị Hoa Mai.

Đến nay, Ban thường vụ Quận ủy Hải An đã ra quyết định  kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Duyên, Bùi Thị Huế và Nguyễn Thị Hoa Mai.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Hải 1, Chi bộ trường Mầm non Bigsun tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng Nguyễn Thị Duyên, Bùi Thị Huế và Nguyễn Thị Hoa Mai.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp Đảng Viên tại trường Mầm non Big Sun:

Hiệu trưởng – Bí thư chi bộ – Nguyễn Thị Mai Anh đọc quyết định kết nạp Đảng viên.

Đảng viên chi bộ toàn buổi lễ đứng dậy làm lễ chào cờ

Đồng chí Trịnh Trung Bảo – Bí thư Đảng ủy – đại diện phường lên trao quyết định kết nạp cho đồng chí Nguyễn Thị Duyên

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mai lên nhận quyết định kết nạp Đảng

Đồng chí Bùi Thị Huế lên nhận quyết định kết nạp Đảng

Trường Mầm Non Big Sun xin chúc mừng 3 đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Bùi Thị Huế và Nguyễn Thị Hoa Mai đã chính thức trở thành Đảng viên – cống hiến sức lực – mồ hôi – năng lực cho Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh và trở thành những cán bộ Chi bộ tiêu biểu của trường Mầm Non Big Sun!